Rotterdam Lekker Fit!

Een aantal Kiddoozz Kinderopvang locaties gaat meedoen aan Rotterdam lekker Fit!

Lekker Fit! 0 – 4 jaar programma. Dit is een leuk en leerzaam programma om jonge kinderen een gezonde leefstijl aan te leren en op deze manier de kinderen op gezond gewicht te krijgen en te houden.Door dagelijks op een leuke manier met voeding en beweging bezig te zijn, op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, wordt gezond eten en bewegen voor de peuters normaal. Het is de bedoeling dat het veranderde gedrag op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, maar ook het gedrag van de ouders, een positieve invloed heeft op de gezondheid van de peuters. De pedagogisch medewerkers zullen de aanpak ondersteunen, door dit vol enthousiasme aan de peuters over te brengen en de ouders te informeren over het belang van gezond eten en voldoende bewegen. Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijven en groep 0 die succesvol het trainingsprogramma hebben doorlopen en materialen actief gebruiken mogen zich Lekker Fit! locatie noemen. (http://www.rotterdamlekkerfit.nl/)

De volgende locaties gaan starten met het Lekker Fit! programma;

  • KDV Oude Watering
  • KDV van Onselenstraat
  • KDV Melodie
  • KDV Brielselaan
  • KDV Dondersteen                                                 

 

Op KDV/BSO Sperwerlaan zijn de voorbereidingen voor het paasfeest in volle gang!

Zaterdag 12 april 2014 hebben Jerdonnay en Djade van BSO de Waterlelie hun C-diploma behaald. Zij gaan wekelijks met Kiddoozz Kinderopvang naar zwemles. Van harte gefeliciteerd!

Op KDV de Kleurdoos schuift tijdens het paasontbijt een leuke paashaas aan om een broodje mee te eten. Er zijn ook al enkele dagen kuikentjes aan het logeren op het KDV waar de kinderen heel goed voor zorgen.

Wat gebeurt er bij Kiddoozz