Mutaties kindplaats

Wijzigen van de kindplaats

Indien u al gebruik maakt van onze opvang kunt u via de onderstaande linken direct online eventuele wijzigingen aan ons doorgeven voor de door u gewenste opvang voor uw kind(eren).
Let op! Heledagopvang (KDV) en buitenschoolseopvang (BSO)  hebben ieder een eigen mutatieformulier.

Voor opzegging van kindplaatsen en/of het verminderen van het aantal dagen opvang geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Voor uitbreiding van de opvang is geen termijn van toepassing, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door u gewenste extra dagen op de locatie.