Peuterspeelgroep

Voor alle kinderen vanaf 2 jaar

De peuterspeelgroep is een groep kinderen van 2 tot 4 jaar die op twee ochtenden (van dinsdag tot en met vrijdag) naar de opvang komen voor het speciale VVE-programma. Op deze ochtenden, van 9-11.30 uur, worden ze zoveel mogelijk gestimuleerd in hun ontwikkeling door te spelen, spelletjes te doen, te knutselen, en buiten te spelen.

In het VVE-programma wordt extra nadruk gelegd op de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal, rekenen, en bewegen. De kinderen worden regelmatig geobserveerd om activiteiten te kunnen bieden die aansluiten bij hun ontwikkelingsniveau. Tot hun vierde jaar worden ze zo spelenderwijs voorbereid op een betere start op de basisschool.

Kinderen wiens ouder of ouders een opleiding op LBO-niveau of lager hebben of waar thuis grotendeels een andere taal wordt gesproken dan Nederlands hebben recht op extra uren op een peuterspeelgroep. Ze krijgen dan dus tweemaal zoveel uren voorschoolse educatie, namelijk tien in plaats van vijf. Dit kost de ouders niets extra. Het is namelijk belangrijk dat alle kinderen een zo goed mogelijke aansluiting vinden in het basisonderwijs en dat achterstanden worden voorkomen. Het CJG (of wel consultatiebureau) bepaalt of het kind valt onder de doelgroepregeling.

Meer weten over de peuterspeelgroep bij Kiddoozz klik hier!

Ouders betalen een ouderbijdrage afhankelijk van hun inkomen. Werkende ouders hebben daarnaast recht op kinderopvangtoeslag. Bereken uw ouderbijdrage aan de hand van de inkomenstabel.